Your search results

Ghidul vânzătorului: care sunt actele necesare pentru vânzarea unei locuințe?

Posted by Adamescu Ileana on iulie 18, 2021
| 0

Pentru a încheia un contract de vânzare – cumpărare a unei locuințe proprietarul are nevoie de o serie de documente și anume:

 • Actele de proprietate ale imobilului (actul prin care l-a dobândit, fie că este vorba despre un contract de vânzare – cumpărare, un contract de donație, o sentință judecătorească, un proces verbal de adjudecare, un titlu de proprietate, un certificat de moștenitor). Este cu atât mai bine cu cât vânzătorul deține un istoric al actelor care s-au încheiat de-a lungul timpului pentru imobilul respectiv, mai ales dacă cel care cumpără apelează la un credit bancar pentru plata prețului.
 • Certificatul fiscal prin care se atestă că nu există taxe și impozite neachitate pentru imobilul respectiv (acesta se eliberează de către Direcția de Impozite și Taxe din cadrul primăriei de pe raza localității unde se află imobilul) Atenție: certificatul fiscal se eliberează în maxim 3 zile lucrătoare și este valabil până la sfârșitul lunii în care a fost eliberat,
 • documentația cadastrală (care cuprinde atât încheierea de carte funciară prin care i s-a întabulat dreptul de proprietate, precum și planul de amplasament și delimitare a imobilului)
 • extrasul de carte funciară pentru autentificare (care va fi solicitat și obținut de biroul notarial unde se va încheia actul autentic)
 • certificatul de performanță energetică (acest certificat este eliberat doar de către un auditor energetic atestat, se eliberează în 2-3 zile și are o valabilitate de 10 ani)
 • adeverință de la asociația de proprietari că sunt achitate toate datoriile pentru imobil, precum și adeverințe de la ceilalți furnizori de utilități din care să reiasă că nu mai există facturi neplătite

Lasă un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi vizibilă

 • Căutare avansată

  30 EUR până la 500,000 EUR

  Mai multe opțiuni

Compară proprietăți